O firmi

ZAŠTITA-ZAGREB d.o.o. za zaštitarsku djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 163b, ima već 58-godišnju tradiciju u obavljanju poslova zaštite osoba i imovine.


Davne 1951. godine osnovano je poduzeće pod nazivom "Sigurnost" koje je u svojem početku zapošljavalo 30-tak radnika koji su obavljali preventivne noćne obilaske dijela trgovinskih objekata, kinematografa te nekih drugih pogona i radnji na području grada Zagreba i regije. Tijekom sljedećih godina firma je širila svoju djelatnost pružajući usluge čuvanja sve većeg broja privrednih objekata, objekata gradskih i državnih organizacija te svih drugih objekata i prostora koje je trebalo štititi.


Godine 1992. pretvorbom poduzeća "Sigurnost" nastala je ZAŠTITA-ZAGREB d.o.o. čija je osnovna djelatnost tjelesna, tehnička i protupožarna zaštita osoba i imovine. Izvršenom uspješnom pretvorbom u društvu su provedena potrebna organizacijska i kadrovska preustrojavanja kako bi Društvo u potpunosti moglo udovoljiti suvremenim tržišnim zahtjevima. ZAŠTITA-ZAGREB d.o.o. je i danas po udjelu na tržištu jedno od vodećih poduzeća u gradu Zagrebu i šire.


ZAŠTITA-ZAGREB d.o.o. danas zapošljava oko 600 radnika koji su, sukladno zakonskim propisima i pravilima struke, osposobljeni za obavljanje poslova tjelesne, tehničke i protupožarne zaštite. Društvo u svom razvitku, sukladno suvremenim tržišnim trendovima, stalno prati i primjenjuje tehničko tehnološka postignuća i europske standarde u obavljanju poslova zaštitarske djelatnosti.Dallmeier video
NEKI OD NAŠIH KORISNIKA
KRAŠ
VOLVO -Hrvatska
Coca Cola Bevreges Hrvatska