ZAŠTITA-ZAGREB d.o.o. za zaštitarsku djelatnost

Savska cesta 163 b, 10000 Zagreb
MB: 3293190 OIB: 68204597981

CDS 0-24: 6191 911
Uprava: 6191-754
Kadrovska: 5635 583
Financije: 6191 757
Tehnička zaštita: 091/5762-215, 6191 911
Tjelesna zaštita: 5635 522
Servis vatr. Aparata: 6191 760, 091/3353-444

zastita@inet.hr